Произвeдeнo у Србији

 

– 30 дрвених плочица 160x40x8

– 120 дрвених плочица 80x40x8

– Упаковано у дрвену кутију димензије 500x140x100

 

Важно:

Cлагалица AзбуКA  је производ комплетно произведен у Србији.

Кориштена сировина (дрво) је из Србије, штампа у Србији.

 

Деца кроз игру са слагалицом уче слова азбуке те откривају писану и говорну реч истражујући слово по слово, глас по глас.

Обухваћена су сва слова азбуке кроз појмове на почетно слово. Дете код појма на «а» проналази дрвену плочу с аутомобилом и именује појам“ ауто“ a затим препознаје слово “а“.

Дете ће да добиaје одговор како се одређено слово (глас) у речи зове. Процес откривања почиње именовањем појма на слици, потом се препознаје прво слово речи, а временом се усвајају сва слова речи. Материјал стимулишуће делује на развој говорних и језичких вештина, од развоја предчиталачких способности, препознавања слова, до повезивања слике и припадајућих речи.

Изоштрава се перцепција гласова и речи, те се дете уводи у овладавање предчиталачких вештина, вежбањем гласовне анализе и синтезе речи. Именовањем слова азбуке и појмова на одређено слово стимулише се пажња и концентрација, а тиме и памћење.

 

Слагалица је функционална и позитивно делује на разноврсност игре. Може да се користи на различите начине, сугерише осмишљавање различитих вежби и игара.

Њена је оригиналност заснована на могућност учења кроз игру на више нивоа сложености, у односу на ниво познавања слова и способности читања код деце.

Дакле, примерена је у различитој фази развоја детета у односу на његове индивидуалне способности и потребе.

У групном раду развија се сарадња деце. Деца која су боље овладала словима су сигурнија и помажу деци која су несигурна. На тај начин узајмно се оснажује самопоуздање деце, и детета које помаже будући да јача своје компентенције, и детета коме се помаже будући да постаје сигурније. У међусобним активностима јачају се говорне активности деце.

Слагалица је разноврсна, омогућава деци креирање нових начина њеног коришћења. Развија њихову креативност (од проналажења слова, игре проналажења речи на задано слово, игре тражења и меморисања, преко склапања реченица, до састављања кратких прича).

 

 

 

tel: 0113329381

mob: 0643385057

e-mail: gittatoys@gittatoys.rs

 

GITTA TOYS

Srpski proizvod

Varis konstrukcijski set 333 delova

Varis

staza za kugle

Varis konstrukcijski set 333 delova
Varis konstrukcijski set 333 delova
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela
Varis konstrukcijski set 333 dijela